Privacy beleid AVG
Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk Wijert Noord streeft ernaar om uw privacy zo goed
mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de
verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht
(AVG). Uw persoonsgegevens worden opgeslagen zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen. Uw gegevens
worden alleen aan derden gegeven als dat nodig is om goede zorg te leveren. Indien hiervoor op basis van de
wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u. Uw gegevens verwerken wij op basis van de
behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek. Als u vindt dat
de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens
aan te passen. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk)
niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan
we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk)
geen verantwoorde zorg garanderen. U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier
waarop wij uw persoonsgegevens verwerkt hebben. U krijgt bericht van ons als er iets mis gegaan is met uw
persoongegevens. Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.