Tarieven

Minister Schippers heeft besloten dat tandartsen vanaf 1 januari 2013 hun tarieven niet meer zelf mogen bepalen. De tandartsen krijgen dus weer wettelijk vastgestelde maximumtarieven en het zogenaamde experiment vrije tarieven wordt beëindigd. Dit betekent dat de overheid vanaf 1 januari 2013 de tarieven van tandartsen weer vaststelt.

Bent u bij Menzis verzekerd, wordt uw rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar
gestuurd. Het gedeelte van de behandeling dat niet wordt vergoed, wordt dan door
Menzis bij u weer in rekening gebracht.

Voor alle ander zorgverzekeraars geldt dat de incasso wordt verzorgd door FaMed.
Sinds kort stuurt FaMed eerst de rekening door aan uw verzekeraar. De vergoeding
wordt in mindering gebracht en het resterende bedrag wordt door FaMed bij u
in rekening gebracht. Op de rekening wordt duidelijk aangegeven wat door uw
zorgverzekeraar werd vergoed.

Patiënten blijven zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van
de rekening(en). Bij het te laat betalen van de rekening zijn de
daaroverheen komende incassokosten voor rekening van de patiënt.

Verandering in adres of zorgverzekeraar dient u ten alle tijden aan ons door te geven.


Bekijk de prijzen
Techniek kosten