Mondhygiëne

De Mondhygiënist behandelingen en protocol voor de juiste mondhygiëne

  • Vaststellen conditie tandvlees: 6 gebieden van uw gebit worden gescoord;
  • Afhankelijk van de hoogte van het cijfer wordt er een soort landkaart van uw gebit en tandvlees gemaakt;
  • Bespreken van de uitkomst van de meting en bespreken zorgplan/behandelmogelijkheden;
  • Daarna vindt er een uitgebreide professionele reiniging van alle tanden en kiezen plaats eventueel kan dit met verdoving;
  • Na elke behandeling vindt er een uitgebreide instructie mondhygiëne plaats, uiteraard krijgt u de juiste spulletjes mee!
  • Na 6 weken vindt er een controle afspraak plaats deze afspraak is erg belangrijk aangezien we op de helft zitten van de tijd die er nodig is voor de controlemeting;
  • Na 12 weken vindt de controlemeting plaats (de herbeoordeling). Deze 2 metingen worden naast elkaar vergeleken en zo wordt duidelijk waar het al goed is en waar nog aandacht aan moet worden besteed
  • Vervolgens wordt besloten, op advies van de mondhygiënist en in overleg met de patiënt , wanneer de nazorg plaatsvindt.

Controle en nazorg zijn een essentieel onderdeel van het gezond houden van het fundament van uw tanden en kiezen! Alleen zo voorkomt u dat er in de toekomst niet weer uitgebreid behandeld hoeft te worden.

Professionele gebitsreiniging

De mondhygiënist behandelingen kunnen een belangrijke rol spelen in het schoon, gaaf en gezond houden van uw gebit. Tandplaque is de oorzaak van vele aandoeningen in de mond. Denk maar aan gaatjes, tandsteen, mondgeur, vieze smaak, oppervlakkige tandvlees-ontsteking (gingivitis) en een diepere ontsteking van de het tandvlees en kaakbot (parodontitis). Het voorkomen van deze aandoeningen kan door middel van goede mondhygiëne instructies. Controle hiervan is erg belangrijk doordat een verandering van gedrag (mondverzorgings-gedrag) erg moeilijk is voor de patiënt. En door professionele gebitsreiniging kunnen de genoemde problemen tot op zekere hoogte hersteld worden.

Hoe en hoe vaak deze professionele gebitsreiniging plaats moet vinden wordt individueel en in overleg bepaald.

Mondhygiëne-instructies

De mondhygiëne instructies zijn een belangrijk onderdeel van de behandeling. Zonder uitvoering hiervan in de thuissituatie, kan er geen goede genezing plaatsvinden en behouden worden. De instructies worden bij elk bezoek gecontroleerd en zo nodig aangepast. Uiteraard zal u de juiste middelen ontvangen tijdens de behandeling. Er wordt alles aan gedaan u het zo makkelijk mogelijk te maken! Ook wanneer u vragen heeft of wanneer iets niet lukt altijd contact opnemen met de praktijk, modder niet aan! Plaque is zo weer tandsteen en ontstoken tandvlees is zo weer een feit!

Bacteriologisch onderzoek

Soms kan het noodzakelijk zijn dat er, na een tijdje geprobeerd te hebben, niet voldoende resultaat wordt behaald ondanks goede mondhygiëne. Het kan dan zijn dat er in dat geval een bacteriële kweek afgenomen moet worden. Dit gebeurd meestal niet, maar soms kan het als aanvullend onderzoek belangrijk zijn aangezien er soms bacteriën aanwezig kunnen zijn in de verdiepte ruimtes tussen tand en tandvlees, die met een “traditionele” behandeling niet voldoende verwijderd kunnen worden. Na de kweek wordt er een persoonlijk therapie advies gegeven. Soms kan dat betekenen dat er een antibiotica kuur voorgeschreven dient te worden.

Behandeling gevoelige tanden

Wanneer uw tanden en/of kiezen erg gevoelig zijn voor bijvoorbeeld koud/warm of zoet/zuur kan het verstandig zijn eens langs te komen bij de mondhygiënist. We kunnen samen kijken waar het aan kan liggen dat de tanden en kiezen gevoelig zijn voor deze factoren. Meestal is een aanpassing in het eetpatroon en/of drinkpatroon in combinatie met een juiste tandpasta al voldoende. Soms is het noodzakelijk een speciale laag aan te brengen op tanden en kiezen, waarbij de gevoeligheid al af kan nemen. Kortom blijf er niet mee rondlopen en maak een afspraak!

Behandeling slechte adem en/of vieze smaak

Het hebben van een slechte geur (halitose) of smaak kan in een enkel geval te maken hebben met ontstekingen aan de bovenste luchtwegen,infecties in de keel of neus of aandoeningen aan de maag. Dit is maar in een klein percentage van alle gevallen zo, meestal komt het door een verslechterde mondhygiëne, ontstekingen van uw tandvlees of parodontitis of aanslag/plaque op uw tong. Door middel van een uitgebreide gebitsreiniging en adequate mondhygiëne instructies zijn veelal de meeste klachten verdwenen.

Behandelingen ter voorkoming van gaatjes (cariës)

Nog steeds is cariës (gaatjes) één van de meest voorkomende ziekten bij de mens. De mondhygiënist kan een belangrijk persoon zijn in het voorkomen van gaatjes al op een vroege leeftijd! De laatste jaren gaat het niet zo goed meer met de kindergebitten. Preventie staat voor “Voorkomen” en het is daarom belangrijk dat we al bij het melkgebit beginnen. Kom dus ook regelmatig naar de mondhygiënist voor het voorkomen van gaatjes in melkgebit en in het blijvende gebit. Ouders worden goed begeleid tijdens de wisselfase en tijdens het doorbreken van het blijvende gebit. Ook bij kinderen kan het soms al nodig zijn een professionele reiniging van het gebit uit te voeren. Kleine kinderen maken ook tandsteen en tandplaque brengt al snel schade aan in het melkgebit aangezien deze zwakker is.

Ook wordt er een goed en up-to-date fluoride advies gegeven.