Tanden bleken

Wat vroeger een uitzondering was, is tegenwoordig de regel, want bijna iedereen wil wittere tanden. Nu bovendien vaststaat dat bleken niet schadelijk voor de tanden is, durven patiënten er ook om te vragen. Tanden bleken kan bij ons in de praktijk.

 

Tanden bleken voor iedereen

Leeftijd doet er eigenlijk niet toe, bleken blijkt aantrekkelijk te zijn voor jong en oud. Want wittere tanden ogen jonger, frisser, en wie wil er nu niet jonger en frisser uitzien?

In onze praktijk bieden we thuisbleken aan, waarbij de patiënt een soort op maat gemaakte gebitsbeschermer moet dragen: transparante rubber mallen gevuld met gel. De gel maakt de tanden witter.

 

Kleur van de eigen tanden

Tanden en kiezen zijn opgebouwd uit tandbeen en glazuur. De kleur en de dikte van het tandbeen zijn vooral bepalend voor de kleur van de tand of kies. De oorspronkelijke kleur van het tandbeen is erfelijk bepaald. Het glazuur van tanden en kiezen is nagenoeg doorzichtig. De hoektanden hebben een dikkere laag tandbeen dan de overige tanden. Daarom zijn ze vaak geler.

Naarmate het dentine dikker is zal de tand geler zijn. Tanden en kiezen verkleuren naarmate we ouder worden. Dit wordt veroorzaakt doordat het dentine van binnenuit dikker wordt. Vanuit de zenuwkamer ofwel pulpa wordt er materiaal tegen de binnenkant afgezet en wordt het dentine dikker.

 

Oorzaken van verkleuringen

Door allerlei oorzaken kunnen er verkleuringen van tanden en kiezen optreden. Als kleurstoffen uit de voedings– en genotsmiddelenindustrie in de tandplak dringen, zien de tanden er donkerder uit. Dit gebeurt onder meer door het drinken van koffie, thee en rode wijn. Ook roken is een oorzaak van verkleuringen.

De vorming van tandbeen gaat altijd door. De laag geelkleurig tandbeen wordt dus dikker. De glazuurlaag wordt juist dunner door slijtage. Ook kunnen op den duur barsten in het glazuur komen. Hierdoor dringen kleurstoffen uit voedsel en dranken nog makkelijker in de tand of kies.

 

Is tanden bleken voor iedereen mogelijk?

Laat uw tandarts of mondhygiënist eerst uw gebit bekijken en beoordelen. Hij moet vaststellen of uw tanden gezond en vrij van gaatjes zijn en of uw vullingen niet lekken. Daarna wordt de huidige kleur van uw tanden beoordeeld. Wat is de oorzaak van de verkleuring? Zijn er veel donkere vullingen in uw mond? Heeft u veel kronen en bruggen? Zijn ziekten of medicijnen de oorzaak? Zijn uw tanden goed schoon? Welke kleur zou goed bij u passen? Bleken is niet altijd de enige of beste oplossing.

Uw tandarts of mondhygiënist zal beoordelen of bleken voor u zinvol is en of u het gewenste resultaat zult bereiken. Verkleuringen als gevolg van ziekten en medicijnen vragen vaak om een speciale behandeling. Vullingen, facings en kroon- en brugwerk bleken niet mee.

 

Bleekmethoden

Inwendig bleken

Bij inwendig bleken wordt bedoeld: het bleken of witter maken van een tand door deze van binnenuit te ontkleuren. Vaak betreft het een tand die, als gevolg van een ongeval bijvoorbeeld, verkleurd is geraakt en door de patiënt als storend wordt ervaren. Eerst maakt de tandarts de tand open. In de verkleurde dode tand brengt de tandarts een papje aan met een blekend middel. Dit papje heeft enkele dagen een blekende werking. Afhankelijk van het behaalde resultaat herhaalt de tandarts de behandeling één of verschillende keren. Uiteindelijk sluit hij de tand af met een definitieve vulling.

 

Uitwendig bleken

Wanneer meerdere tanden en kiezen verkleurd zijn, is het mogelijk om een uitwendige bleekmethode toe te passen om de tanden en kiezen lichter te maken. Dat gebeurt met behulp van een bleeklepel. Eerst maakt uw tandarts of mondhygiënist een afdruk van uw gebit. Hierop maakt de tandtechnicus in het tandtechnisch laboratorium een bleeklepel. Deze wordt gemaakt van een zachte kunststof, specifiek voor uw gebit. Dat is belangrijk, want dan past de lepel goed en wordt uw tandvlees goed beschermd tegen de blekende stof (peroxide). U krijgt de bleeklepel en de gel met de blekende werking mee naar huis. Daarom wordt dit ook wel ‘thuisbleken’ genoemd.

Uw tandarts geeft aan hoe lang u de bleeklepel met de gel moet dragen voor het gewenste resultaat. Meestal zult u de bleeklepel ’s nachts dragen. Afhankelijk van de verkleuring ziet u na enkele dagen of weken resultaat. Tijdens het bleken kunnen uw tanden en tandvlees tijdelijk gevoelig worden. Raadpleeg uw tandarts als deze klacht optreedt.

 

Hoelang duurt de behandeling?

De duur van het bleken hangt af van de verkleuring van de tanden en welk resultaat u wilt bereiken. Inwendig bleken kan soms na 1 sessie al klaar zijn, maar soms is het nodig dat er nog 1 of meer sessies moeten volgen om het gewenste resultaat te krijgen. Bij uitwendig thuisbleken duurt de behandeling meestal een paar dagen tot weken.

 

Veiligheid van het bleken

Onderzoek heeft aangetoond dat het buitenste deel van het glazuur direct na het bleken tijdelijk iets minder hard is. Het zuur in de bleekgel tast het glazuur licht en oppervlakkig aan. Het nadeel is vergelijkbaar met de schade aan een tand die enige tijd in contact is geweest met frisdrank. Deze veranderingen van het glazuur herstellen vanzelf zodra het glazuur in contact komt met speeksel.

Spoel uw mond direct na het bleken met een fluoride spoelmiddel. Thuisbleken onder begeleiding van uw tandarts of mondhygiënist heeft, indien u de aanwijzingen opvolgt, geen blijvende nadelige gevolgen. Door het bleken, wordt het glazuur van de tanden en kiezen iets poreuzer. Dat is tijdelijk. Het glazuur herstelt zich weer.

Tijdens de behandeling met de bleeklepel kunnen bepaalde etenswaren en dranken het resultaat nadelig beïnvloeden. Voorbeelden daarvan zijn koffie, thee, rode wijn, koolzuurhoudende frisdranken, citrusvruchtensap en kleurstof bevattende etenswaren (zoals vruchtenjam). Tijdens de behandeling is het gebruik van deze producten, evenals roken, af te raden.

In sommige winkels en vooral via internet zijn diverse bleekproducten te koop. Deze producten zijn niet specifiek voor uw gebit gemaakt. Als een bleeklepel niet goed om uw tanden en kiezen past, kan het blekende middel (waterstofperoxide) op uw tandvlees terechtkomen. Dat kan pijn veroorzaken en schade aanrichten. Veel producten werken niet goed of bevatten (te) hoge concentraties peroxide. Als u uw tanden wilt bleken, doe dat dan altijd onder begeleiding van uw tandarts of mondhygiënist.

 

Resultaat

Het effect van bleken blijft zo’n 3 tot 5 jaar zichtbaar. Vaak is dan een herbehandeling korter dan de eerste behandeling. Het bleekresultaat verschilt voor iedereen. De basiskleur van uw tandbeen bepaalt voor een belangrijk deel het uiteindelijke resultaat. En die basiskleur is bij iedereen anders. Ook gebleekte tanden zullen, net zoals niet-gebleekte tanden, op den duur verkleuren door veroudering. Dit proces gaat sneller als u rookt of bepaalde voedingsstoffen veel gebruikt. Het effect van langdurig of herhaald bleken op het tandweefsel is niet helemaal bekend.